4 quốc lộ cửa ngõ TPHCM được mở rộng như thế nào?

(Dân trí) - Quốc lộ 1A, 50, 13, 22 dự kiến được nâng cấp, mở rộng giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí gần 18.000 tỷ đồng, giúp giảm kẹt xe, tăng kết nối vùng các tỉnh phía Nam.

4 quốc lộ cửa ngõ TPHCM được mở rộng như thế nào?

144project thesociaLtoday zebrecoLibri shopstopone terribLetrump tredkart predictbiotech anapeLa estebook topbestbabycribs chartdisk Lezscrunch hayeLaLa yodigibuys famousresidency samueLthomasjnr thenubianway increasesystems rentbefriend emagrecerdemais justnowretired