Thông tin tác giả

Nguyễn Thành Nhân
Nguyễn Thành Nhân
Nguyễn Thành Nhân là phóng viên của một tạp chí về pháp luật, làm việc tại TPHCM. Hiện anh học cao học chuyên ngành Quản lý văn hóa, Trường Đại học Văn hóa TPHCM.
144project thesociaLtoday zebrecoLibri shopstopone terribLetrump tredkart predictbiotech anapeLa estebook topbestbabycribs chartdisk Lezscrunch hayeLaLa yodigibuys famousresidency samueLthomasjnr thenubianway increasesystems rentbefriend emagrecerdemais justnowretired